Turas 2 (2nd ed)

28.95

Available on back-order

SKU/IBAN 9781913698683 Categories: , , ,

Description

Turas 2 – Junior Cycle Irish – Textbook, Portfolio and Activity Book – Set – 2nd / New Edition (2022)
 • Ceachtanna úra beomhara a spreagfaidh scoláirí chun foghlama.
 • Clúdaítear litríocht ón Liosta Téacsanna Ainmnithe ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
 • Ábhair ón bhfíorshaol atá suas chun dáta agus curtha i láthair go soiléir.
 • Téacsanna tarraingteacha a spreagfaidh scoláirí chun cainte.
 • Tascanna éisteachta agus scríofa a threoróidh agus a thacóidh leis an bhfoghlaim.
 • Cur chuige struchtúrtha scafláilte i gcleachtaí léitheoireachta, scríofa, éisteachta agus cainte.
 • Béim ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí – ag obair le daoine eile san áireamh – sna gníomhaíochtaí agus sna tascanna.
 • Béim ar an bhféinmheasúnú tar éis topaicí tábhachtacha chun cabhrú le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.
 • Cleachtaí athbhreithnithe i rith agus ag deireadh gach caibidle.
 • Ceachtanna gramadaí suite i gcomhthéacs réadúil chomh maith le Treoir Ghramadaí atá éasca a thuiscint ar chúl an leabhair.
 • Míreanna cultúir a nascfaidh an pobal teanga leis an seomra ranga agus a chabhróidh leis an scoláire na scileanna cuí a fhorbairt do na MRBanna.
 • Cuir i láthair shamplacha chun cabhrú le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna.
 • Go leor cleachtaí breise ar fáil sa chaibidil ‘Ábhar Breise’.