Mise Mar Fhoghlaimeoir 6 Teachers Resource Book & Stickers

39.95

SKU/IBAN 9781845368821 Categories: , ,

Description

Tá Treoirleabhar & Acmhainní ar fail do mhuinteoirí do gach leibheál. Mínítear an réasúnaíocht agus an bunchreat don tsraith MMF sa Treoirleabhar. Tugtar comhairle maidir le cur i bhfeidhm na sraithe. Ba chóir caithfí leis an Treoirleabhar mar chuid den oiliúint ar fad atá le fáil ar líne, oiliúint a mholtar duit a dhéanamh ar: www.misemarfhoghlaimeoir.com Tá físeáin ar fáil do mhúinteoirí freisin chun an clár a chur i bhfeidhm sa rang. Tá réimse trealamh ar fáil sna Aguisiní.